We Nurture Sindhi Culture and Respect All Religion and Cultures
Sh. Sanjay Lodha
(President)
Sindhi Society Noida
H.No 188 Ward 12, Setor 37 G B Nagar NOIDA   201303   Tel: 98100 77157
   Website: www.noidasindhis.com Email: president@noidasindhis.com
Executive Body of Noida Sindhi Society (2018-19)
President
Vice President
General  Secretary 
Treasurer
Social Secretary
Additional Secretary
Public Relation
Secretary
Sh. Sanjay Lodha
Kishore Kumar F Madhwani
Prem Prakash  Manghani
Sh. Shankar Lal Kalra
Sh. Anand Khubani
Sh. Prince Thakur
Mrs Prachi Dadlani
9930998899
9810077157

9312409227

9650997102
9811374883
9871264444
 

Sh. S.L Kalra Treasurer

title="" alt="" style="font-size: 15.2px" />

Chitra Sahjwani

Kishore Madhwani

Dr. H K Sahjwani

Mr Bhojraj H Santwani

Mr G G Bhagchandani

Mr Kapil Nathani

Mrs Mohini Kumar

Mr N D Haswani

Mr Anand Khoobani

Mr Prem Prakash

Mr. Vijay Keswani

Garva Se Kaho Ham Sindhi Hain

  1. News Letter :(November-2015)    2.  

 
Members Arena
Members List
Members Birthdays
Members Anniversaries
 
 


Society Documents

Registration Certificate

 
 
 
 
 
Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain