We Nurture Sindhi Culture and Respect All Religion and Cultures
Sh. Sanjay Lodha
(President)
Sindhi Society Noida
H.No 188 Ward 12, Setor 37 G B Nagar NOIDA   201303   Tel: 98100 77157
   Website: www.noidasindhis.com Email: president@noidasindhis.com
Executive Body of Noida Sindhi Society (2018-19)
President
Vice President
General  Secretary 
Treasurer
Social Secretary
Additional Secretary
Public Relation
Secretary
Sh. Sanjay Lodha
Kishore Kumar F Madhwani
Prem Prakash  Manghani
Sh. Shankar Lal Kalra
Sh. Anand Khubani
Sh. Prince Thakur
Mrs Prachi Dadlani
9930998899
9810077157

9312409227

9650997102
9811374883
9871264444
 

Sh. S.L Kalra Treasurer

title="" alt="" style="font-size: 15.2px" />

Chitra Sahjwani

Kishore Madhwani

Dr. H K Sahjwani

Mr Bhojraj H Santwani

Mr G G Bhagchandani

Mr Kapil Nathani

Mrs Mohini Kumar

Mr N D Haswani

Mr Anand Khoobani

Mr Prem Prakash

Mr. Vijay Keswani

Garva Se Kaho Ham Sindhi Hain


 
Members Arena
Members List
Members Birthdays
Members Anniversaries
 
 


Society Documents

Registration Certificate

 
 
 
 
 
Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain